تبلیغات
بسیجی فدایی ولایت - بدون شرح!!!


بسیجی فدایی ولایت
فدایی ام

بزرگ مردتاریخ

گردش
لوگو دوستان فدایی
جعبه حدیث

تماس با فدایی
IS


Powered by WebGozarمیلیاردها دلار هزینه=یک بند انگشت استامپی 


نوشته شده در جمعه دوازدهم اسفندماه سال 1390 توسط محمدصالح منتظرالمهدی
مقام معظم رهبری

درباره فدایی
نویسندگان در فدایی
آمار بازدیداز فدایی
Blog Skin