تبلیغات
بسیجی فدایی ولایت - لبیک


بسیجی فدایی ولایت
فدایی ام

بزرگ مردتاریخ

گردش
لوگو دوستان فدایی
جعبه حدیث

تماس با فدایی
IS


Powered by WebGozar

موضوع: عکس/پوستر -

بادا که به دریا برسد کوشش این رود

همپای تو پرچم بسپاریم به موعودنوشته شده در شنبه بیست و دوم بهمنماه سال 1390 توسط محمدصالح منتظرالمهدی
مقام معظم رهبری

درباره فدایی
نویسندگان در فدایی
آمار بازدیداز فدایی
Blog Skin