تبلیغات
بسیجی فدایی ولایت - مانده ام


بسیجی فدایی ولایت
فدایی ام

بزرگ مردتاریخ

گردش
لوگو دوستان فدایی
جعبه حدیث

تماس با فدایی
IS


Powered by WebGozar

موضوع: عکس/پوستر -

از یك سو باید شهید شویم تا اینده بماند،
از سوی دیگر باید بمانیم تا اینده شهید نشود
             و...
                   عجب دردی است!
!دارم دیوانه میشم!!نوشته شده در شنبه بیست و دوم بهمنماه سال 1390 توسط محمدصالح منتظرالمهدی
مقام معظم رهبری

درباره فدایی
نویسندگان در فدایی
آمار بازدیداز فدایی
Blog Skin