تبلیغات
بسیجی فدایی ولایت - شغلم نه عشقم گدایی است!


بسیجی فدایی ولایت
فدایی ام

بزرگ مردتاریخ

گردش
لوگو دوستان فدایی
جعبه حدیث

تماس با فدایی
IS


Powered by WebGozar

موضوع: عکس/پوستر -
غیر از گدایی تو آقا به دردی نمی خورم .. بیرون کنی به فاطمه بیکار می شوم..
نوشته شده در جمعه هفتم بهمنماه سال 1390 توسط محمدصالح منتظرالمهدی
مقام معظم رهبری

درباره فدایی
نویسندگان در فدایی
آمار بازدیداز فدایی
Blog Skin