تبلیغات
بسیجی فدایی ولایت - رای من


بسیجی فدایی ولایت
فدایی ام

بزرگ مردتاریخ

گردش
لوگو دوستان فدایی
جعبه حدیث

تماس با فدایی
IS


Powered by WebGozar

موضوع: دل نوشته -
undefined
رای من نابودی اهریمن است
رای من تیری به چشم دشمن است
رای من تفسیر عشق و غیرت است
رای من مفهوم جاه و عزت است
رای من احیاگر صوت جلیست
رای من یعنی که مولایم علیست
رای من یعنی که یار حیدرمنوشته شده در پنجشنبه پانزدهم دیماه سال 1390 توسط محمدصالح منتظرالمهدی
مقام معظم رهبری

درباره فدایی
نویسندگان در فدایی
آمار بازدیداز فدایی
Blog Skin